Buurtbewoners en Chiro planten speelbos

Onder ruime persbelangstelling hebben buurtbewoners en de Chiro van Eppegem een speelbos aangeplant.

Bij de aanleg van de F1 ging (en gaat) helaas wat natuur verloren, maar dat wordt gecompenseerd door de aankoop en ecologische inrichting van een aantal terreinen in de gemeente.
Op een van deze terreinen, naast de Spoorwegstraat in Eppegem, werden gisteren maandag 4 maart 530 (!) boompjes aangeplant door buurtbewoners en Chiro. Zij werden ook betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan. Als alles klaar zal zijn, vind je er een speelveld, een rij hoogstammige lindes, een fruitboomgaard, waterpartijen, een amfitheater, speelheuvels, klimbalken en een speelbos. De inrichting is er op gericht de natuur te ondersteunen. Zo wordt bv. ook een bloemenweide met insectenhotel aangelegd. Een tweede terrein, in de omgeving van de Heidestraat in Zemst, komt later aan de beurt.
Wat is er leuker dan zelf het bos aanplanten waarin alle kinderen nog vele jaren zullen spelen? De aanwezige helpende handen konden aanduiden welke boom ze in de grond hebben gezet. Zo zullen ze de groei van ‘hun’ boom nog lang kunnen opvolgen.
Dichtbij-natuur realiseren in samenwerking met de lokale jeugd, past naadloos in het provinciale beleid dat recreatie maximaal aan natuur wil koppelen. Het gaat hier over een relatief groot project, waarin de provincie € 45 000 investeerde (inclusief project Heidestraat).
Deze plantactie is een actie van de gemeente Zemst, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant via subsidies aan de gemeente voor de realisatie van natuurprojecten.

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 15.59 uur