Burgerparticipatie RUP Heirweg levert waardevolle ideeën op.

Bewoners en omwonenden van het ruimtelijk uitvoeringsplan Heirweg namen op 2 mei deel aan een tweede gemeentelijk participatiemoment omtrent dit RUP.

Het oorspronkelijke doel van het RUP Heirweg was om samen met een private partner de site te ontwikkelen en te herbestemmen naar een gemengd project voor wonen, recreatie en groen. Het nieuwe gemeentebestuur kwam intussen tot het besluit dat deze ambities niet kunnen gehaald worden en wil inzetten op een nieuwe visie voor de dorpskern van Elewijt. Samen met de provincie loopt een studie gericht op een kwaliteitsvolle kernversterking, waarbij wordt afgestapt van een woonontwikkeling aan de Heirweg, een gebied aan de rand van Elewijt.

Het gemeentebestuur heeft beslist om het gebied rond de Heirweg in een ruimer kader te herbekijken want de gemeente heeft zopas de eerste stappen gezet naar de opmaak van een beleidsplan voor de open ruimte in Zemst.

Dit beleidsplan Open Ruimte omvat het volledige grondgebied van Zemst. Het doel ervan is de waardevolle open ruimte te versterken tot één samenhangend geheel van natuurverbindingen voor fauna en flora, een aangename verbinding voor de bewoners van Zemst te scheppen en een aantrekkelijk toeristisch-recreatief netwerk te creëren waarin landbouw, natuur en waterlopen een hoofdrol zullen spelen. Heirweg is een groen gebied langsheen de Barebeek, vlakbij Vriezenbroek, de Weerdse visvijver en de Zennevallei en vormt een belangrijke schakel in de open ruimte van Zemst. Het gemeentebestuur benadrukt dat de activiteiten van vzw Heirweg I mogelijk zullen blijven.

Tijdens het participatiemoment kregen burgers de gelegenheid om op basis van deze nieuwe insteek hun input, ideeën en suggesties in groepjes te formuleren en nadien te delen met de andere aanwezigen. Er werden heel wat waardevolle ideeën voor de korte en de lange termijn verzameld, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019 17.25 uur