Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA): resultaten bevragingen

In het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) bevroegen we het voorbije jaar ouders, kinderen, bestaande opvanginitiatieven en scholen over de buitenschoolse opvang en activiteiten.

Ouders en kinderen van de kinderraad gaven ideeën en hun mening over naschoolse organisatie.

Resultaten ouderbevraging

Meer dan 280 ouders vulden de enquête in. De meerderheid van de ouders geeft aan dat er in de ochtend iemand van het gezin op de schoolgaande kinderen kan letten. De nood naar opvang is voornamelijk hoog na de schooltijd. Er is ook een onderscheid in behoeften tussen opvang en vrijetijdsaanbod. Opvang vergemakkelijkt werk-gezinsbalans, terwijl vrijetijdsaanbod de ontwikkeling en het plezier van kinderen bevordert.

Ouders verlangen naar opvang in de nabijheid van de school en uitgebreide, eenvoudige informatie over het bestaande opvang en activiteitenaanbod. De keuze voor het aanbod hangt af van verschillende factoren zoals inhoud, bereikbaarheid, opvanguren, vrienden van de kinderen en prijs. Als ideeën voor het aanbod geven ouders aansluitende activiteiten op school, creatieve bezigheden, zwemlessen, diversiteit in opvangactiviteiten en leeftijdspecifiek aanbod vanaf jonge leeftijd aan.

Meer info over de ouderbevraging

Resultaten kinderbevraging

Samen met de kinderraad gingen we actief aan de slag om te brainstormen over BOA. De kinderraadsleden verlangen in de naschoolse opvang naar een gevarieerd aanbod van recreatieve en educatieve activiteiten. Ze zoeken naar plezier, rust en leren, waarbij flexibiliteit en keuzemogelijkheden centraal staan.

Ze zijn enthousiast over verschillende activiteiten. Er is interesse in gamen, lezen (strips), buitenspelen, muziekactiviteiten en creatieve bezigheden. Als ideeën stellen ze voor om naar de bioscoop te gaan, een inter-scholen sporttoernooi te organiseren en de aankoop van veelzijdig materiaal.

Meer info over de kinderbevraging

Meer info over het BOA-decreet 

Gepubliceerd op dinsdag 27 februari 2024 14.54 uur