Budgetbegeleiding

De maatschappelijk werker diept jouw financiële situatie uit en stelt samen met jou een budgetplan op. Je komt regelmatig langs om met de maatschappelijk werker jouw inkomsten en uitgaven te overlopen en te bespreken. Daarna starten de onderhandelingen met de personen of organisaties waar je schulden bij hebt. Hier proberen we een haalbaar afbetalingsplan af te spreken. 

De betalingen en de opvolging doe je zelf.