Bronbemalingen in Zemst, nu met extra voorwaarden en dus recuperatie van water

Een bronbemaling is noodzakelijk om bepaalde bouwwerken zoals woningen met kelder of grotere infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen, wordt het mogelijk om de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.

Het opgepompte grondwater over het algemeen geloosd in een oppervlaktewater of in de openbare riolering.

In tijden van klimaatverandering en langere perioden van droogte, is het aangewezen om het oppompen van grondwater te beperken en waar mogelijk het grondwater nuttig te gebruiken. Om deze redenen heeft de gemeenteraad vorige week beslist om maatregelen op te leggen. 

Zo moet het opgepompte bemalingswater worden opgevangen in een buffervat en gratis ter beschikking worden gesteld aan derden zoals buurtbewoners en landbouwers. Belangrijk is wel dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Verder moeten de debieten en periode van bemaling digitaal worden doorgeven aan de gemeente zodat deze beter kunnen worden opgevolgd.

Bij bronbemalingen die momenteel reeds aan de gang zijn, gaat de gemeente in overleg met de eigenaars om na te kijken of het recupereren van het grondwater mogelijk is.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 15.32 uur