Bijzonder comité sociale dienst

In Zemst zetelen er naast de voorzitter nog 8 leden in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij werden op 3 januari 2019 verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

De zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn niet openbaar.

Samenstelling