Bijkomende aanpassingen per school

Naast de algemene aanpassingen aan de Zemstse schoolomgevingen, plannen we ook enkele bijkomende specifieke ingrepen. Omdat niet alles tegelijkertijd kan aangepakt worden, starten we met volgende aanpassingen:

 • GO! (W)onderwijs in Zemst
  De schoolstraat wordt benadrukt met octopus accentpalen in plantenbakken op de rijbaan. De parking op de hoek van de Bovenweg met de Hoogstraat valt dan niet langer binnen de schoolstraat. De Hoogstraat, tussen Bovenweg en Brusselsesteenweg, wordt een fietsstraat.
 • Tuimeling in Zemst
  In de Kloosterstraat wordt de schoolstraat uitgebreid tot aan de Brusselsesteenweg. De schoosltraat wordt beter benadrukt met een octopuspaal in plantenbak.
 • De Waterleest in Eppegem
  De schoolstraat in de pijpenkop van de Waterleestweg wordt uitgebreid tot en met de Kompenhofstraat. Daarnaast wordt de Steenweg op Zemstbos een fietsstraat en wordt er een nieuwe fietsenstalling gebouwd aan de school.
 • De Pimpernel in Zemst-Laar
  Een draaiboom in de octopuskleuren zal de toegang naar de parking tussen de WIK-cultuurhal en het schoolgebouw afsluiten. Fietsers kunnen er wel altijd door. We bouwen er ook een nieuwe fietsenstalling.

 • De Zonnewijzer in Weerde
  De zone 30 wordt uitgebreid. In de Dorpsstraat worden twee octopus accentpalen gezet die verkeer wijzen op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen. De regeling schoolstraat in de Pastorijstraat blijft behouden. Waar mogelijk worden de voetwegen verlicht.

 • De Regenboog in Elewijt
  De zone 30 wordt uitgebreid. Hier wijst één octopus accentpaal op schoolgaande kinderen. Molenveld wordt een fietsstraat.

 • De Kriekelaar en GO! Ter Berken in Hofstade
  De regeling fietsstraat in de Graaf Cornetstraat blijft behouden. Ook de Tilbourgstraat wordt een fietsstraat. Zo wordt tegemoetgekomen aan meldingen over fiets-fietsaanrijdingen bij de twee scherpe hoeken op het smalle dubbelrichtingsfietspad in deze straat. De huidige regeling schoolstraat in de Zustersstraat blijft behouden. Een nieuwe schoolstraat wordt uitgetest in de Ambroossteenweg.