Bibliotheekcharter ‘Een bibliotheek voor iedereen’

Gemeente Zemst ondertekent het bibliotheekcharter om zo de belangrijke plek in de gemeente te behouden.

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) stelde vanuit de bezorgdheid over het voortbestaan van de openbare bibliotheek, een bibliotheekcharter op. Dit charter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ wees op het belang van de bibliotheek als belangrijke hoeksteen van de samenleving.

Heel wat gemeentebesturen gingen de gemeente Zemst voor en ondertekenden het bibliotheekcharter. Met de ondertekening laat het bestuur aan iedereen weten dat de bibliotheek een belangrijke plek blijft behouden in de gemeente, en engageert zij zich om deze boodschap te concretiseren in de meerjarenplanning van de gemeente.

Gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019 16.04 uur