Bewegwijzering aanvragen

De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven en horeca is strikt gereglementeerd om te vermijden dat kruispunten vol wegwijzers hangen. In sommige gevallen is er helemaal geen bewegwijzering mogelijk. In andere gevallen zijn er beperkingen inzake aantal wegwijzers, locatie of afstand.

Wij zoeken het graag voor je uit wat mogelijk is volgens de wetgeving als je eraan denkt om jouw bedrijf te bewegwijzeren.

Beknopte voorwaarden

  • Bedrijven die in een industriezone liggen, mogen enkel binnen deze industriezone individueel bewegwijzerd worden.
  • Binnen de bebouwde kommen worden de restaurants niet bewegwijzerd.
  • Warenhuizen, hoe groot ze ook mogen zijn, mogen niet bewegwijzerd worden.
  • Bedrijven en instellingen (buiten industriezones), die kunnen aantonen dat het bedrijf bediend wordt door een belangrijk voertuigenverkeer, kunnen bedrijfsbewegwijzering aanvragen.

Richt hiervoor een schriftelijke aanvraag aan de dienst mobiliteit, samen met een liggingsplan met aanduiding van de plaatsen van de wegwijzers (eventueel met foto)

Gaat het over een gewestweg (N-weg), dan stuurt de gemeente jouw aanvraag met advies door naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

De bewegwijzering wordt door de overheidsdiensten geplaatst. Op die manier kunnen we de uniformiteit ervan garanderen. Bewegwijzering langs gewestwegen is kosteloos. Voor de plaatsing van bewegwijzering langs gemeentewegen dient retributie betaald te worden. Het retributiereglement vind je hier.