Belastingreglement voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Deze belasting is verschuldigd zowel voor het exploiteren van taxidiensten als voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Onder taxidiensten wordt verstaan: de bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder.
Onder diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt verstaan: alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

Met het nieuwe Taxidecreet van 23 maart 2019 (van kracht vanaf 1 januari 2020) komt er een uniforme vergunning individueel bezoldigd personenvervoer. De bestaande vergunningen VVB en taxi hebben een geldigheidsduur van vijf jaar en blijven geldig, ook na 1 januari 2020. Exploitanten met dergelijke vergunning moeten de gemeentebelasting volgens de huidige regeling blijven betalen.