Belastingreglement op ontgravingen en het verwijderen van urnen

Deze belasting is verschuldigd door degene die de machtiging vraagt en wordt geheven op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen en op het verwijderen van urnen uit een columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen.

De belasting is vastgesteld op:

  • € 745 voor een gewone ontgraving;
  • € 372,50 per verwijdering van een urne.