Belastingreglement op nachtwinkels

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater van een nachtwinkel. Onder nachtwinkel wordt verstaan elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18 en 7u open is.

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

  • eenmalige openingsbelasting van € 6 000;
  • jaarlijkse belasting van € 1 500 per nachtwinkel.