Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken (geldig tot 31/12/2020)

Deze belasting is verschuldigd door diegene aan wie deze stukken worden uitgereikt.

Het gaat om volgende stukken:

  • identiteitskaarten;
  • identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de 12 jaar;
  • (elektronische) verblijfskaarten aan vreemdelingen;
  • paspoorten;
  • rijbewijzen;
  • herdruk nieuw pukcodes;
  • inlichtingen uit de bevolkingsregisters en andere gegevenslijsten.