Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Deze belasting is verschuldigd door diegene die ongeadresseerd drukwerk (folders, flyers,…) en gelijkgestelde producten verspreidt in de gemeente.

De belasting is vastgesteld op € 0,05 per verspreid exemplaar.

De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of gelijkgestelde product. Deze aangifte kan online via het digitaal loket op deze website ingediend worden.

Jaarlijks wordt een aanslagbiljet opgesteld op basis van de aangifte van de belastingplichtige.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.