Belastingreglement op de uitbating van parkeerplaatsen

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater van een betalende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen.

De belasting wordt vastgesteld op € 0,25 per voertuig per dag op de door de uitbater gevorderde som.

De belastingplichtige moet ten laatste op 31 januari van het jaar, volgend op het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur per post of per mail naar financien@zemst.be.

Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag, zijnde het aantal voertuigen dat gedurende het aanslagjaar gebruik gemaakt heeft van de parkeerplaatsen en welke dagprijs hiervoor betaald werd.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.