Belasting op de afgifte van administratieve stukken van technische aard en op de omgevingsvergunning

Deze belasting is verschuldigd door diegene aan wie deze stukken worden uitgereikt.

Het gaat om het aanvragen en de meldingen van omgevingsvergunningen voor allerlei stedenbouwkundige zaken waarvoor allerlei verschillende tarieven werden vastgesteld.

Er wordt bijkomend een verhardingsbelasting geheven op omgevingsvergunningen die betrekking hebben op het bouwen van meerdere woonentiteiten of op het creëren van bijkomende bouwkavels.

Het tarief van deze verhardingsbelasting bedraagt:

  • € 1 250 voor gesloten bebouwing of appartementen;
  • € 1 875 voor halfopen bebouwing;
  • € 2 500 voor open bebouwing.