Belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

De ophaling van huisvuil gebeurt enkel in huisvuilzakken die het kenmerk van Incovo dragen.

Het groot huisvuil, groenafval, houtafval, alsook bouw- en sloopafval kunnen (al dan niet tegen betaling) aangeboden worden op het recyclagepark.