Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Deze belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over het gebouw of de woning vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister en een renovatiecontract geweigerd of niet nagekomen werd.

De belasting bedraagt:

  • € 1 000 voor een leegstaand gebouw of eengezinswoning;
  • € 500 voor een leegstaand appartement, leegstaande kamer of studentenkamer en elke andere woning.

Deze belasting wordt vermeerderd met € 1 000 per bijkomende termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat.