Verblijfsbelasting

Deze belasting is verschuldigd door diegene die in Zemst huisjes, kamers of appartementen in hotels, pensions en gelijkaardige inrichtingen verhuurt aan personen die daar niet hun officiële adres hebben.

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op € 175 per kamer en per jaar.

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  • ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen;
  • internaten van onderwijsinstellingen;
  • jeugdherbergen;
  • uitbatingen van overheidsinstellingen, behalve deze die in concessie gegeven zijn aan niet overheidsinstellingen;
  • uitbatingen van gastenverblijven die maximaal 6 kamers bevatten.

De belastingschuldige moet ten laatste op 31 januari van het belastingjaar aangifte doen van het aantal kamers die kunnen verhuurd worden op 1 januari van het belastingjaar. (Dit kan eventueel ook via het digitaal loket: https://www.zemst.be/Verblijfsbelasting_gemeentelijk)

! Naar aanleiding van Covid-19 besliste de gemeenteraad op 9 september 2021 dat er voor aanslagjaar 2021 een halvering van het tarief van toepassing is, zijnde € 87,50 per kamer !