Retributiereglementen

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente (bv verhuring gemeentelijk materieel).