Bekendmaking – erkenning gemeenteweg – Kostersvoetweg in Weerde

Datum: 7 juli 2023

De gemeenteraad besliste op 22 juni 2023 om, op basis van het voorliggende bewijsmateriaal, de verbrede Kostervoetweg – tussen Pastorijstraat en Dorpsstraat – te erkennen als gemeenteweg, met de vestiging van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang tot gevolg.

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de aanstelling van een landmeter-expert voor de opmaak van het gemeentelijk rooilijnplan.

20230622_GR_Kostersvoetweg_Erkenning als gemeenteweg