Project Ambroossteenweg - riolerings- en wegenwerken

De komende weken worden de opritten aangelegd en de groenstroken aangevuld met teelaarde. De toplaag asfalt op het wegdek en het fietspad is voorzien rond 15 november.

Ondertussen wordt ook de definitieve signalisatie geplaatst.

Tegen eind november zou de Ambroossteenweg klaar moeten zijn.

Op het terrein waar momenteel de werfkeet staat dient nog een bufferbekken gegraven te worden en een stuk riolering aangelegd te worden.

De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden en kan afwijken.

 

Projectzone

Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Ambroossteenweg.

Ontwerp

 • Aandacht voor groen in de straat.
 • Vernieuwen van de rijweg in asfalt.
 • Versmallen van de rijweg in functie van de snelheid.
 • Herinrichting van het kruispunt Ambroossteenweg / Steppeke.
 • Aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur: vrij liggende fietspaden in rood asfalt.
 • Saneren van de riolering.

Fasering van de wegen- en rioleringswerken

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten 2de helft van oktober 2018. De gemeente Zemst voorziet een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat regenwater en afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd. 

Fase 1: start half oktober 2018.

 • Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van het Steppeke tot de Vinkestraat.
 • Aanpassen van de nutsleidingen van de Vinkestraat tot Molenheide.

Fase 2: start half november 2018.

 • Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van de Vinkestraat tot Boomgaardestraat.
 • Aanpassen van de nutsleidingen van het Steppeke tot de Vinkestraat.

Fase 3: van maart 2019 tot september 2019.

 • Afwerken van het wegdek van het Steppeke tot Molenheide.

Infomoment

Voor dit project vond er een informatiemoment plaats op 18 september 2018. De presentatie van dit infomoment kan je hier terugvinden.

Omleidingsplannen

In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten en is er een snelheidsbeperking van 30 km/uur van toepassing. Tijdens de werkuren zijn de woningen niet bereikbaar met de wagen.

Het overige verkeer wordt omgeleid.

Huisvuilophaling

De verzamelpunten voor huishoudelijk afval zijn niet meer nodig. Incovo kan in de hele Ambroossteenweg, Boomgaardstraat en Heymansstraat door.

Nieuwsbrief

Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Informatie

Contact

Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Hij/zij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Ambroossteenweg t.h.v. Heymansstraat

 • info@agbb.be
 • 014 68 90 60

Aannemer van betreffende nutsmaatschappij

Mogelijks zullen ook andere aannemers, in opdracht van een nutsmaatschappij, werken uitvoeren in de werfzone van de wegenwerken. Wij raden aan om bij vragen, meldingen of klachten in eerste instantie je tot de betreffende nutsmaatschappij te richten. Indien de nutsmaatschappijen geen gevolg geven aan jouw vragen, kan je de gemeente informeren.

Fluvius
De Watergroep
Telenet
Proximus