Project Ambroossteenweg - riolerings- en wegenwerken

De riolerings- en wegenwerken zijn afgerond.

Wel zijn er nog tal van kleine opmerkingen die de aannemer dient weg te werken.

Het inzaaien en/of beplanten van de groenzones zal in het voorjaar van 2020 uitgevoerd worden door ons eigen tem Werken in Eigen Beheer.

Contact - Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider van AGBb het eerste aanspreekpunt. Hij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Ambroossteenweg t.h.v. Heymansstraat

info@agbb.be

- 014 68 90 60

Projectzone

Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Ambroossteenweg.

Ontwerp

 • Aandacht voor groen in de straat.
 • Vernieuwen van de rijweg in asfalt.
 • Versmallen van de rijweg in functie van de snelheid.
 • Herinrichting van het kruispunt Ambroossteenweg / Steppeke.
 • Aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur: vrij liggende fietspaden in rood asfalt.
 • Saneren van de riolering.

Fasering van de wegen- en rioleringswerken

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten 2de helft van oktober 2018. De gemeente Zemst voorziet een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat regenwater en afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd. 

Fase 1: start half oktober 2018.

 • Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van het Steppeke tot de Vinkestraat.
 • Aanpassen van de nutsleidingen van de Vinkestraat tot Molenheide.

Fase 2: start half november 2018.

 • Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van de Vinkestraat tot Boomgaardestraat.
 • Aanpassen van de nutsleidingen van het Steppeke tot de Vinkestraat.

Fase 3: van maart 2019 tot september 2019.

 • Afwerken van het wegdek van het Steppeke tot Molenheide.

Infomoment

Voor dit project vond er een informatiemoment plaats op 18 september 2018. De presentatie van dit infomoment kan je hier terugvinden.

Omleidingsplannen

In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten en is er een snelheidsbeperking van 30 km/uur van toepassing. Tijdens de werkuren zijn de woningen niet bereikbaar met de wagen.

Het overige verkeer wordt omgeleid.

Huisvuilophaling

De verzamelpunten voor huishoudelijk afval zijn niet meer nodig. Incovo kan in de hele Ambroossteenweg, Boomgaardstraat en Heymansstraat door.

Nieuwsbrief

Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Informatie

Contact

Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Hij/zij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Ambroossteenweg t.h.v. Heymansstraat

 • info@agbb.be
 • 014 68 90 60

Aannemer van betreffende nutsmaatschappij

Mogelijks zullen ook andere aannemers, in opdracht van een nutsmaatschappij, werken uitvoeren in de werfzone van de wegenwerken. Wij raden aan om bij vragen, meldingen of klachten in eerste instantie je tot de betreffende nutsmaatschappij te richten. Indien de nutsmaatschappijen geen gevolg geven aan jouw vragen, kan je de gemeente informeren.

Fluvius
De Watergroep
Telenet
Proximus