Als EU-burger stemmen voor Europees Parlement

Op 26 mei kan je als burger van de lidstaten van de Europese Unie je stem uitbrengen voor het Europees parlement. Dit kan als je je voor 28 februari als kiezer registreert op het gemeentehuis van je verblijfplaats. De aanvraagformulieren kan je bekomen op het gemeentehuis of terugvinden op de website www.verkiezingen.fgov.be

De ingevulde formulieren geef je persoonlijk met kopie verblijfskaart af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis.

! Registreerde je je reeds in het verleden hiervoor en voldoe je nog steeds aan de voorwaarden? Dan hoef je je niet opnieuw te registreren.

Meer info via www.europeanelections.belgium.be