Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt kruispunt Jubellaan met Abeelstraat

Vanaf dinsdag 19 april 2022 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het kruispunt van de Jubellaan (N227) met de Abeelstraat in Mechelen. Het kruispunt wordt volledig heringericht met veilige fiets- en voetgangersoversteken en de inrichting van de bushaltes wordt verbeterd met een verhoogd perron. De werken duren tot ongeveer eind mei en verlopen in drie fases. Tijdens de werken blijft op de Jubellaan steeds dubbelrichtingsverkeer mogelijk.

Vernieuwing kruispunt

Het kruispunt van de Jubellaan met de Abeelstraat is aan een grondige vernieuwing toe. Voor fietsers en voetgangers wordt het straks veiliger om de Jubellaan te kruisen. Langs beide kanten van het kruispunt komen er fietsoversteken in rode asfalt en langs de zuidzijde ook een zebrapad. Op het kruispunten worden ook middeneilanden aangelegd zodat fietsers en voetgangers de Jubellaan in twee bewegingen kunnen oversteken en de rijweg niet in één keer moet dwarsen. De aanpassingen zullen het kruispunt veiliger en overzichtelijker maken voor alle verkeersdeelnemers.

Toegankelijke bushaltes

Samen met het kruispunt worden ook de bushaltes langs beide zijden van de Jubellaan verbeterd en toegankelijker aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn voor comfort en bereikbaarheid. De bus zal voortaan op de rijweg stoppen en krijgt een verhoogd busperron. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Voor blinden en slechtzienden brengt de aannemer de nodige blindegeleidetegels aan.

Timing en verkeershinder

De werken starten vanaf dinsdag 19 april en zullen tot ongeveer eind mei duren. Om de hinder te beperken, gebeuren de werken in drie fases. Tijdens de eerste fase wordt de oostzijde van het kruispunt aangepakt en daarna volgt in fase twee de westzijde. Aan elke zijde van het kruispunt zal ongeveer twee weken gewerkt worden. In de derde en laatste fase worden de middeneilanden aangelegd. Deze fase zal bij goede weersomstandigheden een tweetal dagen duren.
 
Tijdens de volledige periode van de werken blijft gemotoriseerd verkeer in beide richtingen steeds mogelijk op de Jubellaan. Tijdens fase drie moet het verkeer op de Jubellaan beurtelings over één rijstrook de werfzone passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. De Abeelstraat wordt tijdens de werken afgesloten langs de kant van het kruispunt met de Jubellaan. Gemotoriseerd verkeer van en naar de Abeelstraat volgt in beide richtingen een lokale omleiding via de Jubellaan, Mahatma Gandhistraat en de Tervuursesteenweg.
Voor fietsers op de Jubellaan blijft doorgang steeds mogelijk. Fietsers vanuit de Abeelstraat kunnen echter niet het kruispunt met de Jubellaan oversteken en moeten in beide richtingen een omleiding volgen via de Brusselsesteenweg, Stenenmolenstraat, Halfgalgstraat, Wilgenstraat en de Lindestraat. 

Weersgevoelig

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen