Agenda 2030

De gemeente wil tegen 2030 de armoede en onrechtvaardigheid op een structurele manier bestrijden en een meer duurzame plaats op aarde maken aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In 2016 ondertekende ze hiervoor de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’.

Het bestuur heeft de 17 doelstellingen in het gemeentelijke meerjarenplan geïntegreerd. Ontdek aan de hand van een aantal voorbeelden per SDG hoe we als lokale overheid in Zemst errond werken.

De Agenda 2030 van de Verenigde Naties is een lange termijnagenda met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Meer info: www.sdgs.be/nl/sdgs.