Agenda 2030

De gemeente Zemst ondertekende in 2016 de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’ om werk te maken van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030, de SDG's (Sustainable Development Goals) of de ‘Agenda 2030’.

De 17 duurzame doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, hebben als doel om armoede en onrechtvaardigheid op een structurele manier te bestrijden en te evolueren naar een duurzame en solidaire samenleving hier én in de wereld.