Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in de detailhandel

(Wet van 10 november 2006) Het college van burgemeester en schepenen kan elk jaar een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag in de detailhandel toestaan. In het kader van deze regelgeving wordt Zemst ingedeeld in drie deelgebieden: 'centrum', 'noord-oost' en 'zuid-west'. Op het plan (PDF) zijn deze deelgebieden aangeduid en kan je zien in welk deelgebied je handelszaak gevestigd is.

Het college kan maximaal vijftien afwijkingen per jaar per deelgebied toestaan.

Een aanvraag voor afwijking(en) op de wekelijkse rustdag doe je schriftelijk (per brief, e-mail of fax) en richt je aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst. De vraag kan gesteld worden door een of meer handelaars of door een handelaarsvereniging of belangengroepering. De aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’ met dien verstande dat alle aanvragen ontvangen vóór 1 oktober - van het voorafgaande jaar - worden beschouwd als 'tegelijk ontvangen'.

Een afwijking geldt telkens voor één week en voor alle handelszaken binnen hetzelfde deelgebied.