Afval in Zemst: enkele cijfers.

Afval is één van die thema’s die bij de inwoners op heel wat belangstelling kan rekenen. Soms zorgt het zelfs voor ergernis. Denken we maar aan sluikstorten en zwerfvuil. En soms ligt de kostprijs ook wel wat gevoelig.

Samen met de afvalintercommunale Incovo proberen we alles wat met afval te maken heeft, zo efficiënt en goedkoop mogelijk uit te voeren. Het kostenplaatje voor de gemeente bedraagt ongeveer € 26 per inwoner en per jaar. Hieraan dient nog wel de kostprijs van de aangekochte afvalzakken door de inwoners te worden toegevoegd. Het grootste aandeel in deze uitgaven vormt de inzameling en verwerking van al het ingezamelde afval, de uitbating van het recyclagepark en de sensibilisatie-acties. Ter vergelijking geven we mee dat de nettokost voor de gemeente voor brandweer/politie ongeveer €160/inwoner en voor cultuur/sport €45/inwoner bedraagt.

Opruiming van sluikstorten en zwerfvuil kosten iedere inwoner € 3/jaar Dit lijkt misschien niet zo veel maar met een inwonersaantal van 23330 is dit een ontzettend hoog en nutteloos bedrag. Gelukkig zijn vrijwel dagelijks onze propere burgers op pad om zwerfvuil op te ruimen en regelmatig zijn er opruimacties. Denken we maar aan de recente ‘World cleanup day’, met dit jaar ook bijzondere aandacht voor de bedrijvenzone Cargovil. In de zone Cargovil werden door de vrijwilligers i.s.m. 12 deelnemende bedrijven 600 kg zwerfvuil ingezameld. Opruimen alleen is niet voldoende. Er wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Op www.incovo.be. Is heel wat informatie over het afvalbeleid terug te vinden en zijn er vele tips om minder afval te produceren. Neem zeker eens een kijkje. Ook het melden van sluikstorten kan via deze website.

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 18.05 uur