Afhalen elektronische identiteitskaart (eID)

Wanneer je de pin- en puk code met de post hebt ontvangen, kan je je eID komen halen bij het snelloket aan het onthaal van de gemeente tijdens de openingsuren. Vergeet je codes en je oude eID of attest van verlies niet mee te brengen!

Voor meer info omtrent de eID, klik hier.