Afgesloten kruispunten op Kleempoelstraat

Momenteel is het kruispunt Hoogstraat - Kleempoelstraat onderbroken voor alle verkeer.

Vanaf 12 november 2019 zal ook het kruispunt Kleempoelstraat – Grote Molenweg onderbroken zijn voor alle verkeer. Er is dus geen doorgaand verkeer mogelijk.

De (bestaande) omleiding via Mechelen of Zemst-Laar moet gevolgd worden. De omleiding is te bekijken via deze link.

Op beide kruispunten worden de voorbereidingen uitgevoerd voor de asfalteringswerken.

De asfalteringswerken zullen van 18 tot en met 22 november 2019 duren en worden uitgevoerd in deze volgorde:

  • Onderlaag Grote Molenweg en kruispunt Kleempoelstraat
  • Onderlaag kruispunt Kleempoelstraat – Hoogstraat
  • Toplaag Hoogstraat en Beekveldstraat
  • Toplaag Grote Molenweg – Kleempoelstraat en Kleempoelstraat - Hoogstraat

Voor het aanbrengen van het asfalt wordt eerst de aan te leggen zone geveegd en met een zwarte kleeflaag bespoten. Je dient er op te letten dat je hierna deze zones niet met je schoenen, fietsbanden, … betreedt want deze kleeflaag blijft overal aanplakken en laat onuitwisbare sporen na op voetpaden, uw oprit, vloeren, kleding, …!

Je kan pas over het asfalt als deze koud (enkele uren). Parkeer dus tijdig elders.

De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij te veel regen of te koud worden de asfalteringswerken telkens met 1 dag opgeschoven.

Ondertussen wordt er ook verder gewerkt in de Hoogstraat richting Hombeek, Beekvelstraat en Grote Molenweg. De aannemer moet nog kleine herstellingen uitvoeren in Lindestraat, Kleempoelstraat en Kleine Lindestraat.

Meer info over het hele project kan je vinden op www.aquafin.be – projectnr. 99243V1 - Aanleg riolering in Hoogstraat en deel Beekveldstraat.

Gepubliceerd op dinsdag 5 november 2019 10.42 uur