Libellenexcursie Bos van Aa en Kollinten

Het Bos van Aa staat al lang bekend om zijn indrukwekkende libellenfauna. Een eens heel dynamisch zandwinningsgebied komt stillaan in zijn definitieve plooi en daar zien we de libellenfauna sterk op reageren. Veel soorten hebben zich de laatste jaren dan ook definitief kunnen vestigen in het gebied. De oude zandwinning is nog steeds een zeer open gebied en zeer complementair aan het nabijgelegen Kollintenbos. Een poelennetwerk in volle ontwikkeling in combinatie met een broekbos en kwelwater zorgt voor een perfecte aanvulling van de soortenpoel.

In het gebied zijn ondertussen 36 soorten waargenomen waarvan we toch redelijk zeker kunnen zijn dat een 25 à 30 soorten zich ook effectief in het gebied voortplanten. Stokpaardjes zijn de grote populaties “pantserjuffers” waarvan alle soorten algemeen voorkomen en de perfecte mogelijkheid biedt om ze naast elkaar te vergelijken. Uniek voor de hele regio.

Afspraak om 10 u aan waterzuivering van Aquafin, Humbeeksebaan 115, 1980 Zemst

Voormiddag: Bos van Aa

's Middags eten we onze lunch op in het gebied of in een zaaltje vlakbij het Kollintenbos.

Namiddag: Zuidelijke deel Bos van Aa en Kollintenbos

Info: Eddy De Smedt,  tel. 0477/58 56 02 (eddy.de.smedt4@telenet.be)

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Waterzuivering Aquafin

Organisatie

Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa

Filter op categorie