Actieve bronopsporing corona in Zemst

Ook in Zemst wordt actief aan bronopsporing gedaan in de strijd tegen het coronavirus. Op die manier krijgen we een zicht op wie wanneer besmet raakte en kunnen eventuele lokale besmettingshaarden snel opgespoord worden.

Voor Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde wordt de lokale bronopsporing georganiseerd door ELZBraViO, wat staat voor EersteLijnsZone Brabant Vilvoorde Oost. Zij zetten voornamelijk in op telefonische brontracering. Concreet betekent dit dat iedereen die positief test op corona bovenlokaal gebeld wordt voor contactopsporing en daarnaast een telefoontje krijgt van een vrijwilliger van ELZBraViO. Zij hebben geheimhoudingsplicht - waardoor uw privacy gewaarborgd is - maar ze kunnen de gemeentelijke crisiscel wel informatie bezorgen waardoor tijdig actie kan ondernomen worden. De Vlaamse regering keurde nu een besluit goed dat meer middelen voorziet voor de lokale bronopsporing, om nog sneller te kunnen inspelen op specifieke lokale situaties. Om dit in goede banen te leiden heeft Zemst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de lokale besturen van Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde en met Samana.

We blijven benadrukken dat het ondanks de dalende coronacijfers nog steeds van groot belang is om alle coronamaatregelen nauwgezet op te volgen! Enkel bescheiden en coronaveilige activiteiten die volgens het ministerieel besluit toegestaan worden, kunnen doorgaan. Op www.zemst.be/update-corona kun je meer concrete info vinden. Samen met de teams van politiezone Kastze wordt er strikt toegezien op de toepassing van de coronamaatregelen.

Gepubliceerd op dinsdag 24 november 2020 17.13 uur