Actieplan gedeelde mobiliteit

Het actieplan gedeelde mobiliteit bouwt verder op eerdere inspanningen van de gemeente Zemst om werk te maken van de klimaatdoelstellingen en om daarbij ook oog te hebben voor duurzame mobiliteit. Het actieplan omvat concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat tegen het einde van deze lokale legislatuur (2024) gedeelde mobiliteit definitief is doorgebroken in de gemeente. Het plan kun je nalezen via de link hier onder.