Aanvraag Belgische nationaliteit

De nationaliteitsverklaring verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een verklaring bij de medewerkers van Burgerlijke Stand.

Voor wie?

Iedereen die in Zemst woont en een vreemde nationaliteit heeft, kan zich informeren over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen is mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

  • Art. 12bis §1, 1°: In België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sedert de geboorte.
  • Art. 12bis §1, 2°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijk integratie en economische participatie kunnen bewijzen.
  • Art. 12bis §1, 3°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal en maatschappelijke integratie kunnen bewijzen en gehuwd zijn met een Belg en de laatste 3 jaar samenleven OF ouder zijn van een Belgisch kind.
  • Art. 12bis §1, 4°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, mindervalide zijn OF de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben.
  • Art. 12bis §1 5°: laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal kunnen bewijzen, en het bewijs leveren van deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap.

Procedure

Om de Belgische nationaliteit aan te vragen, maak je een afspraak bij de medewerkers van Burgerlijke Stand. Je komt langs met je verblijfskaart zodat bepaald kan worden welke procedure aangewezen is. Je krijgt een lijst van documenten en bewijzen die je moet verzamelen.

Wanneer je alle gevraagde documenten en bewijzen in je bezit hebt, maak je opnieuw een afspraak. De medewerkers kijken de documenten na. Als alle documenten in orde zijn, wordt je dossier samengesteld en brengen de medewerkers je hiervan op de hoogte.

Je maakt opnieuw een afspraak om de verklaring voor de aanvraag van Belgische nationaliteit te ondertekenen. Je dossier wordt naar de bevoegde instanties gestuurd.

Wanneer de Belgische nationaliteit wordt toegekend, werken de medewerkers van Burgerlijke Stand jouw dossier verder af. Je wordt nadien uitgenodigd om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings.

Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je telefonisch maken via 015/61.88.90.

Bedrag

€ 150 registratiekosten

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

  • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
  • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)

Uitzonderingen

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België is ingeschreven (Art. 12);

Er is een speciale procedure voor kinderen onder de 12 jaar, op voorwaarde dat zij in België geboren zijn.

Wat meebrengen

Breng bij je eerste bezoek je verblijfskaart mee. Je krijgt van de medewerkers een lijst van documenten die je nog moet meebrengen.