Aansluiting riolering

Integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst

Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst kan je via deze link downloaden.

Aansluiting op openbare riolering

Je kan een rioolaansluiting aanvragen via het online aanvraagformulier.

Keuring riolering

Aan het team Infrastructuur bezorg je ook een conformiteits- of keuringsattest over de keuring van je private riolering.

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende gevallen:

  1. Bij nieuwbouw of herbouw (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw voor de eerste ingebruikname van de private riolering);
  2. Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
  3. Als je een IBA (individuele zuivering) plaatst;
  4. Nadat een inbreuk is vastgesteld;
  5. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal 5 jaar oud is;
  6. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
  7. Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

OPGELET: enkel attesten van Vlario zijn geldig!

Heb je nog vragen, dan kan je nog steeds terecht bij het team Infrastructuur.