Aansluiting riolering

Aansluiting op openbare riolering

Een private eigenaar mag zelf geen werken uitvoeren binnen het openbaar domein. Zelf een aansluiting op de openbare riool of baangracht maken of een bestaande aansluiting wijzigen is dus verboden.

Een stuk van jouw rioolaansluiting ligt op het openbaar domein: van de straatriool tot de rooilijn (grens tussen privaat en openbaar domein). Daarvoor is de gemeente als rioolbeheerder verantwoordelijk. Leg jouw riolering dus enkel tot aan de rooilijn, in gescheiden buizen voor afval- en regenwater. 
Je bent sowieso verplicht om aan te sluiten op de openbare riolering of gracht als die aanwezig is. Soms gelden er bijkomende bepalingen zoals de plaatsing van een septische put. Dit hangt ervan af in welke zone van het zoneringsplan jouw woning/gebouw is gelegen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het reglement riolering en kleinschalige waterzuivering kan je hier lezen.

Aanvraag 

Een aansluiting op de openbare riolering (nieuwe aansluiting of aanpassing bestaande aansluiting) vraag je aan via dit formulier (kies voor type 'aanvraag: aansluiting op openbare riolering).

Vergeet niet de verplichte (aangevulde) bijlage(n) toe te voegen aan de aanvraag.

Optioneel kan je een eigen plan/schets van de positie van de bestaande/nieuwe gewenste aansluitpunten toevoegen.

Keuring riolering

Aan het team Infrastructuur bezorg je ook een conformiteits- of keuringsattest over de keuring van je private riolering.

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende gevallen:

  1. Bij nieuwbouw of herbouw (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw voor de eerste ingebruikname van de private riolering);
  2. Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
  3. Als je een IBA (individuele zuivering) plaatst;
  4. Nadat een inbreuk is vastgesteld;
  5. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal 5 jaar oud is;
  6. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
  7. Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

OPGELET: enkel attesten van Vlario zijn geldig!

Heb je nog vragen, dan kan je nog steeds terecht bij het team Infrastructuur.