Aansluiting riolering

Integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst

Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst kan je via deze link downloaden.

Aansluiting op openbare riolering

Je kan een rioolaansluiting aanvragen via het online aanvraagformulier.

Keuring riolering

Aan het team Infrastructuur bezorg je ook een conformiteits- of keuringsattest over de keuring van je private riolering.

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende 4 gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw voor de eerste ingebruikname van de private riolering);
  2. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
  3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant (= gemeente);
  4. bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

OPGELET: enkel attesten van Vlario zijn geldig!

Zoneringsplan

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Ondertussen werd dit plan geactualiseerd. Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. 

Het zoneringsplan kan je raadplegen op het Geo-loket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Verdere informatie m.b.t. het zoneringsplan kan je terugvinden via deze link.

Op het zoneringsplan zijn 4 zones terug te vinden:

  • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
  • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
  • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
  • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).

Heb je nog vragen, dan kan je nog steeds terecht bij het team Infrastructuur.