Aansluiting riolering

Integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst

Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst kan je via deze link downloaden.

Aansluiting op openbare riolering

Je kan een rioolaansluiting aanvragen via het online aanvraagformulier.

Keuring riolering

Aan het team Infrastructuur bezorg je ook een conformiteits- of keuringsattest over de keuring van je private riolering.

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende gevallen:

 1. Bij nieuwbouw of herbouw (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw voor de eerste ingebruikname van de private riolering);
 2. Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
 3. Als je een IBA (individuele zuivering) plaatst;
 4. Nadat een inbreuk is vastgesteld;
 5. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal 5 jaar oud is;
 6. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
 7. Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

OPGELET: enkel attesten van Vlario zijn geldig!

Zoneringsplan

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Ondertussen werd dit plan geactualiseerd. Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. 

Het zoneringsplan kan je raadplegen op het Geo-loket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Verdere informatie m.b.t. het zoneringsplan kan je terugvinden via deze link.

Op het zoneringsplan zijn 4 zones terug te vinden:

 • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
 • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
 • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
 • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).

Heb je nog vragen, dan kan je nog steeds terecht bij het team Infrastructuur.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.