Aanpassen van boordstenen

Als je de boordstenen voor je woning wil laten aanpassen, zonder aanleg van je oprit, kan je dat hier aanvragen.

Mogelijks komen er nog enkele kosten bij, rekening houdend met de op dat ogenblik geldende reglementeringen, maar hiervoor zal je steeds voorafgaand een prijsofferte (akkoordverklaring) ontvangen.