Aanpak trage wegen door gemeente houdt stand, ook na rechtzaak

Vier jaar geleden werd de gemeente door een burger gedagvaard tot vrijmaking van 14 buurtwegen in combinatie met de vraag naar een dwangsom en schadevergoeding. De gemeente kreeg in beroep gelijk. Ondertussen is de termijn waarbinnen de burger cassatieberoep kon aantekenen verstreken.

Concreet betekent dit dat de gemeente haar netwerk van trage wegen verder kan aanpakken zoals ze bezig was. Dat is een bevestiging van het uitgangspunt voor de aanpak van trage wegen in onze wandel- en fietsgemeente waarbij we actief inzetten op het onderhouden en herwaarderen van ons trage wegennetwerk.

Voorgeschiedenis

Vier jaar geleden werd gemeente Zemst gedagvaard door een burger om te verschijnen voor de Vrederechter over de vrijmaking van 14 buurtwegen. De gemeente ging in beroep en zo belandde het dossier bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die verklaarde dat de gemeente de juiste stappen zet in de herwaardering van de buurtwegen (Kompasnota met actie- en prioriteitenlijst die door de gemeenteraad werd goedgekeurd) en hierbij ook de rechten van de belanghebbenden (aangelanden) respecteert. De burger die het proces in gang zette kon hiertegen enkel nog cassatieberoep aantekenen. Dat heeft hij niet gedaan binnen de termijn zodat dit rechtsgeding nu volledig ten einde is.

 

Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023 11.23 uur