Project Aanleg vrijliggende fietspaden en fietssnelweg Brusselsesteenweg (tussen Heidestraat en Mechelen)

Er wordt momenteel veel grond aangevoerd in het veld tussen de Heidestraat en de E19-brug. Deze ophoging moet er komen om het fietspad bovenop de brug te kunnen laten aansluiten.

Het grondtransport met vrachtwagens zal nog +/- 2 weken duren en deze vrachtwagens zullen via de Heidestraat richting de Damstraat wegrijden.

Projectzone

Half maart 2019 is gestart met de heraanleg van de fietspaden langs de Brusselsesteenweg (N1), vanaf de Heidestraat in Zemst tot de gemeentegrens met Mechelen.

Momenteel wordt er gewerkt in fase 1= fietspaden linkerzijde (zijde carrefour), in de ‘oude’ Brusselsesteenweg en in het veld tussen de Heidestraat en de E19-brug.

Het fietspad op de brugdekken langs de Brusselsesteenweg zal uitgevoerd worden door AWV. De werken door AWV zullen later aanvangen.

Vanaf 11 juni tot midden september wordt er gewerkt in fase 2= rechterzijde Brusselsesteenweg.

Vanaf 3 juni tot begin augustus wordt er gewerkt in de Heidestraat t.h.v. de fietssnelweg.

Oude-Brusselsesteenweg blijft via een tijdelijke oprit naar de Brusselsesteenweg toegankelijk tot september.

U dient er rekening mee te houden dat de planning steeds afhankelijk is van weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Heel de werf zal uiterlijk in oktober afgerond zijn.

Verkeer

 • De Heidestraat en Gulderij is vanaf 3 juni tot midden september enkel bereikbaar vanaf Stationlaan, uitzonderlijk tijdens Pinkster- weekend (8-10 juni). Bewoners tussen Brusselsesteenweg en de fietsbrug kunnen in twee richtingen rijden via de Brusselsesteenweg.
 • De omleiding voor de pinksterjaarmarkt op 10 juni verloopt via de Heidestraat in één richting, vanaf de Brusselsesteenweg.
 • Indien nodig worden er verkeerslichten geplaatst op de Brusselsesteenweg t.h.v. de Heidestraat om het verkeer beurtelings door te laten.
 • Hou er als autobestuurder ook rekening mee dat fietsers in beide richtingen het kruispunt met de Heidestraat oversteken.
 • Om het vrachtverkeer (Vergo) door te kunnen laten richting Damstraat, blijft het parkeerverbod geplaatst in de Heidestraat vanaf Gulderij tot Stationslaan.

Fase2 (vanaf 11 juni)

 • Het verkeer op de Brusselsesteenweg (N1) rijdt in twee richtingen via versmalde rijstroken over de linkerzijde van de brug. Je mag hier max. 30km/u rijden!
 • De fietsers en voetgangers kunnen steeds over een twee-richtingsfietspad rijden. (nieuw fietspad en voetpad linkerzijde)
 • Voor de veiligheid op deze versmalde rijstroken wordt het zwaar verkeer omgeleid via de E19 (tussen afritten Mechelen-Zuid en Weerde). De bussen van De Lijn mogen wel over de brug rijden.

Ontwerp

 • Heraanleg van de fietspaden langs de Brusselsesteenweg in rood asfalt. De fietspaden worden breder gemaakt en met een groenstrook afgescheiden van de rijbaan.
 • Heraanleg van de ‘Oude’ Brusselsesteenweg tot voor de woningen nr. 22 en 24.
 • Aanleg van een dubbel-richtingsfietspad als bypass tussen de Brusselsesteenweg en de Zemstsesteenweg. Op die manier zal er tussen Hofstade en Zemst gefietst kunnen worden, zonder het kruispunt Carrefour te moeten kruisen.
 • Aanleg van de fietssnelweg F1. Er komt een verbinding tussen de fietsbrug over de Zenne ter hoogte van de Heidestraat (t.h.v. voetbalvelden Zemst) en de gemeentegrens met Mechelen. De fietssnelweg steekt de E19 over, via de bestaande brug van de Brusselsesteenweg. 
 • Herinrichting Heidestraat t.h.v. de fietsbrug met een versmalling en een verkeersdrempel omdat de fietssnelweg voorrang krijgt.

Fasering van de werken

De werken zijn gestart op 11 maart 2019 en worden uitgevoerd door aannemer Colas. Er zijn 140 werkdagen voorzien in dit project.

De werken worden in 3 fases uitgevoerd:

Fase 1= fietspaden linkerzijde (zijde carrefour)
Fase 2= fietspaden rechterzijde 
Fase 3= fietssnelweg


Nadat al de werken voor dit project zijn afgerond, wordt in de loop van 2020 het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 gerenoveerd door AWV.

In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen.

De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen en kan afwijken.

Omleidingsplannen

Het verkeer op de Brusselsesteenweg (N1) zal in twee richtingen via versmalde rijstroken over de brug kunnen rijden. Je mag hier max. 30km/u rijden!

De fietsers kunnen steeds over een twee-richtingsfietspad rijden.

Zwaar verkeer wordt omgeleid via de E19 (tussen afritten Mechelen-Zuid en Weerde).

De bussen van De Lijn kunnen wel steeds langs de werf rijden.

 • Vanaf dinsdag 26 maart worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst op de Brusselsesteenweg t.h.v. de Heidestraat om het verkeer beurtelings door te laten. De steenweg is op deze plaats te smal om de werken uit te voeren en het verkeer in 2 richtingen door te laten.
 • De Heidestraat kan u vanaf dinsdag nog wel inrijden maar niet meer uitrijden via de Brusselsesteenweg. U moet uitrijden via de Stationslaan of de Damstraat.
 • Hou er als autobestuurder ook rekening mee dat fietsers in beide richtingen het kruispunt met de Heidestraat oversteken.
 • Om het vrachtverkeer (Vergo) door te kunnen laten richting Damstraat, wordt er een parkeerverbod geplaatst in de Heidestraat vanaf Gulderij tot Stationslaan.

Informatie

De bewoners van de Oude Brusselsesteenweg en de Heidestraat krijgen nog specifieke info i.v.m. de hinder voor hun woningen/straat tijdens de werken.

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant is medefinancier voor deze werken.
Aansluitend op deze werken zal een aannemer in opdracht van AWV de fietspaden aanleggen op het brugdek boven de E19. 

 

Contact

- Gemeente Zemst – werftoezichter Heleen Kardux

- infrastructuur@zemst.be

- 015 62 71 37

 

 - Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant(=wegbeheerder gewestweg Brusselsesteenweg)

- vlaamsbrabant@vlaanderen.be

- 016 66 57 50

 

Aannemer Colas – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Hij/zij beschikt steeds over de meest correcte informatie. Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Oude Brusselsesteenweg

- Projectleider Kevin Van Haezendonck

- centrum@colas.be

- 02 482 06 30

Nutsmaatschappijen

- Fluvius

- Storingen: tel. 078 35 35 00 

- Gasreuk: 0800 65 065 

 

- Proximus

- Storingen: tel. 0800 22 800

 adsl 0800 22 312

 

- De Watergroep 

- Storingen: tel. 02 238 96 99 

 

- Telenet

- Storingen: tel. 015 66 66 66