Project Aanleg vrijliggende fietspaden Brusselsesteenweg (vervolg)

De werken van het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 zullen plaats vinden in het voorjaar van 2022. Zodra een concrete startdatum gekend is, leest u dat op onderstaande website van AWV.

Voor meer info over deze werken, kan je terecht op de website van AWV.

  • renovatie van de bruggen
  • aansluiting van de fiets- en voetpaden
  • vernieuwen asfalt rijweg over de brug

In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen. 

 

Contact

 - Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant(=wegbeheerder gewestweg Brusselsesteenweg)

- vlaamsbrabant@vlaanderen.be

- 016 66 57 50