Project Aanleg vrijliggende fietspaden en fietssnelweg Brusselsesteenweg (tussen Heidestraat en Mechelen)

Het gemeentelijk aandeel van de werken is uitgevoerd.

Er is een paddentunnel aangelegd onder het plateau in de Heidestraat.

De beplanting van de plantvakken word uitgevoerd in het najaar.

Gewijzigde Verkeerssituatie:

 • ! Voorrang fietssnelweg in Heidestraat:
  De fietsers die op de fietssnelweg rijden hebben voorrang op het autoverkeer in de Heidestraat! Daarom is de Heidestraat heringericht t.h.v. de fietsbrug met een versmalling en een drempel.

Ontwerp

 • Heraanleg van de fietspaden langs de Brusselsesteenweg in rood asfalt. De fietspaden worden breder gemaakt en met een groenstrook afgescheiden van de rijbaan.
 • Heraanleg van de ‘Oude’ Brusselsesteenweg tot voor de woningen nr. 22 en 24.
 • Aanleg van een dubbel-richtingsfietspad als bypass tussen de Brusselsesteenweg en de Zemstsesteenweg. Op die manier kan er tussen Hofstade en Zemst gefietst worden, zonder het kruispunt Carrefour te moeten kruisen.
 • Aanleg van de fietssnelweg F1. Er is een verbinding tussen de fietsbrug over de Zenne ter hoogte van de Heidestraat (t.h.v. voetbalvelden Zemst) en de gemeentegrens met Mechelen. De fietssnelweg steekt de E19 over, via de bestaande brug van de Brusselsesteenweg. 
 • Herinrichting Heidestraat t.h.v. de fietsbrug met een versmalling en een verkeersdrempel omdat de fietssnelweg voorrang krijgt.

Fasering van de werken

Het gemeentelijk aandeel van de werken is inmiddels uitgevoerd.

Het Vlaams Gewest start na de winter, +- maart 2020, met de werken van het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 en de Zemstsesteenweg. Deze werken zullen tot eind 2020 duren.

 • renovatie van de bruggen
 • aansluiting van de fiets- en voetpaden
 • vernieuwen asfalt rijweg over de brug

 

In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen. 

 

Contact

- Gemeente Zemst – werftoezichter Heleen Kardux

- infrastructuur@zemst.be

- 015 62 71 37

 

 - Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant(=wegbeheerder gewestweg Brusselsesteenweg)

- vlaamsbrabant@vlaanderen.be

- 016 66 57 50