Project Aanleg vrijliggende fietspaden Brusselsesteenweg (vervolg)

De werken van het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 zullen in een latere fase uitgevoerd worden. Concrete datum is nog niet gekend.

Voor meer info over deze werken, kan je terecht op de website van AWV.

  • renovatie van de bruggen
  • aansluiting van de fiets- en voetpaden
  • vernieuwen asfalt rijweg over de brug

In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen. 

 

Contact

 - Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant(=wegbeheerder gewestweg Brusselsesteenweg)

- vlaamsbrabant@vlaanderen.be

- 016 66 57 50