Subsidie ondersteuning bij evenementen

Erkende Zemstse verenigingen kunnen beroep doen op een subsidie voor ondersteuning bij evenementen. Op die manier wil het gemeentebestuur de veiligheid op evenementen bevorderen. Je kan een subsidie bekomen voor:

  • Het inschakelen van een erkende bewakingsfirma.
  • De kosten die verbonden zijn aan de veiligheidsrondgang met betrekking tot de opbouw en evacuatie van het evenement door de brandweer.
  • De kosten die verbonden zijn aan de keuring van elektriciteit door een erkende keuringsfirma.
  • De kosten die verbonden zijn aan het ontlenen van herbruikbare bekers.

Voor wie?

  • Voor erkende Zemstse verenigingen.

Voorwaarden

  • Minstens twee maanden voor het bedoelde evenement dient de aanvrager een aanvraag in te dienen gericht naar het college van burgemeester en schepenen via het online aanvraagformulier.
  • Evenementen die niet tijdig werden aangevraagd, komen niet in aanmerking.

Procedure

  • Uiterlijk twee maanden na datum van het evenement moet de organisator het aanvraagformulier 'Ondersteuning bij evenementen' samen met de officiële, gedetailleerde factuur voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het factuur mail je naar jeugd@zemst.be of breng je binnen aan het onthaal op het gemeentehuis.

Regelgeving

  • Onderaan vind je het reglement voor de aanvraag van een subsidie voor ondersteuning bij evenementen.