Subsidie ondersteuning bij evenementen

Erkende Zemstse verenigingen kunnen beroep doen op een subsidie voor ondersteuning bij evenementen. Op die manier wil het gemeentebestuur de veiligheid op evenementen bevorderen. Je kan een subsidie bekomen voor:

 • Het inschakelen van een erkende bewakingsfirma.
 • Het inschakelen van seingevers op (sport)evenementen.
 • De kosten die verbonden zijn aan de veiligheidsrondgang met betrekking tot de opbouw en evacuatie van het evenement door de brandweer.
 • De kosten die verbonden zijn aan de keuring van elektriciteit door een erkende keuringsfirma.
 • De kosten die verbonden zijn aan het ontlenen van herbruikbaar cateringmateriaal.

Voor wie?

 • Voor erkende Zemstse verenigingen.

Voorwaarden

 • Minstens twee maanden voor het bedoelde evenement dient de vereniging zijn evenement aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen via het online aanvraagformulier.
 • Evenementen die niet tijdig werden aangevraagd, komen niet in aanmerking.

Procedure

Uiterlijk twee maanden na datum van het evenement moet de organisator het aanvraagformulier voor de subsidie samen met de officiële, gedetailleerde factuur voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het indienen kan op 2 manieren gebeuren:

 1. Door het onlineformulier 'Subsidie ondersteuning bij evenementen' in te vullen en het factuur daarin te uploaden.
 2. Het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) in te vullen en samen met het factuur doormailen naar evenementen@zemst.be of af te geven aan het onthaal van het gemeentehuis.

Regelgeving

 • Onderaan vind je het reglement voor de aanvraag van een subsidie voor ondersteuning bij evenementen.