Paviljoen Maria

Het OCMW van Zemst had een dienstverlening voor bewoners met een mentale handicap. Deze mensen verbleven in gezinsverband in een woning, Paviljoen Maria genaamd, op de Brusselsesteenweg.

Sinds 1 februari 2024 werd deze dienstverlening overgenomen door Ons Tehuis Brabant (OTB), een gespecialiseerde vzw vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) die zich inzet voor de zorg en begeleiding van volwassenen met een mentale handicap. Voor meer informatie, verwijzen we graag naar de website van OTB.