Referentieadres voor daklozen

Beschik je door (onverwachte) omstandigheden over geen domicilieadres meer en ben je dakloos, dan kan je bij ons een referentieadres aanvragen. Dit wil zeggen dat je adres tijdelijk bij ons staat. Het gaat hier over een zeer tijdelijke oplossing die er voor zorgt dat je in orde blijft met allerhande administratieve zaken. Aan volgende drie voorwaarden moet je allemaal voldoen om recht te hebben op een referentieadres.

Voorwaarden

  • De persoon moet dakloos zijn. Een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld" (parl. doc Kamer, B.Z. 1991-1992, nr 630/5 p. 34). Zijn hier ook inbegrepen de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben (Omzendbrief POD MI van 7 mei 2007).
  • De persoon mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Wanneer iemand nog een inschrijving heeft op een adres waar hij niet meer effectief verblijft, moet het OCMW de nodige stappen zetten om het oude adres te laten schrappen.
  • De persoon moet zich wenden tot het OCMW voor dienstverlening. Het volstaat dat de persoon aan het OCMW vraagt om een referentieadres te kunnen krijgen.