Gemeenteraad

Volg de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn live: https://www.zemst.be/gemeenteraad-live

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Hij telt 27 raadsleden en vergadert telkens op donderdag 1 keer per maand (behalve in juli en augustus).

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

De zittingen van de gemeenteraad zijn telkens om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Op de website kan je een week voor de zitting van de gemeenteraad de agenda raadplegen. Als de gemeenteraad het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je deze hieronder raadplegen.

Zetelverdeling

Op basis van de verkiezingsresultaten van 2018 ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

 • N-VA: 8 leden
 • VLAM: 4 leden
 • GROEN: 2 leden
 • VOORUIT: 1 lid
 • CD&V: 9 leden
 • OPEN VLD: 2 leden
 • VLAAMS BELANG: 1 lid

Op de foto (rechts) zie je van links naar rechts

achteraan: Joeri Van den Brande, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Werner Keersmaekers, Bart Nobels, Luk Van Biesen, Anneleen Kempeneers, Patrick Van den Bosch, Tim Borteel, Carla Vandervorst, Cédrique Moens, Rozita Vervoort, Erik Moens, Dominique Van Haesendonck, Koen Vandermeiren, Kristel Van Praet

vooraan: Diana Behets, Katia De Vreese, Peggy Muyldermans, Kathleen Goovaerts, Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Ilse Van de Velde, Marie-Louise Goovaerts, Greta Lauwers, Dirk Van Roey.

Tom Dehaene was verhinderd bij het nemen van de foto.

Samenstelling gemeenteraad

Agenda, beslissingen en notulen

De gemeenteraad komt in 2022 samen op:

 • donderdag 20 januari
 • donderdag 24 februari
 • donderdag 24 maart
 • donderdag 21 april
 • donderdag 19 mei
 • donderdag 23 juni
 • donderdag 15 september
 • donderdag 20 oktober
 • donderdag 24 november
 • donderdag 22 december

De zittingen zijn openbaar en starten, indien niet anders vermeld, om 20 uur. De agenda, beslissingen en notulen van de gemeenteraad kan je hier online raadplegen zodra ze beschikbaar zijn.
Bij hoogdringendheid of in uitzonderlijke situaties kan de gemeenteraad ook worden samengeroepen op andere datums dan hierboven gegeven.

Agenda's en besluitenlijsten

Notulen

Audioverslag

Je kan van elke vergadering van de gemeenteraad achteraf een audioverslag van de zitting beluisteren.

Beluister het audioverslag

Gemeenteraadscommissies

In de schoot van de gemeenteraad kunnen er één of meer commissies opgericht worden. De commissievergaderingen hebben plaats vóór de zitting van de gemeenteraad (meestal de week voordien) en hebben tot doel de dossiers vooraf te bespreken. De commissies bieden zo de mogelijkheid aan de raadsleden om aan het college bijkomende vragen te stellen over de dossiers die op de agenda van de gemeenteraad staan.

De commissievergaderingen zijn openbaar.