Opcentiemen op de milieuheffing door het Vlaamse Gewest op het storten van afvalstoffen

Deze belasting is verschuldigd door ondernemingen met een stortvergunning voor afvalstoffen.
De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) int deze belasting en stort het gemeentelijke aandeel (de opcentiemen) door naar de gemeente.