Opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De heffing ter bestrijding van verkrotting van bedrijfsruimten is een ontradingsbelasting om leegstand en verwaarlozing tegen te gaan. De Vlaamse belastingdienst int deze belasting en stort het gemeentelijke aandeel (50 opcentiemen) door naar de gemeente.