Noodplanning

Het gemeentebestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval...

Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

  • Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) regelt het geco√∂rdineerd optreden van de verschillende hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
  • Een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied, zoals evenementen met grote volkstoeloop, industriële activiteiten...
  • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd over alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijk co√∂rdinatiecomité en de operationele commandopost. Verder duidt het de middelen aan die kunnen worden ingezet.

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester, die hierin wordt bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.