Ik verlies of beschadig een boek

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet wordt hij aansprakelijk gesteld.
De lener dient zorg te dragen voor de ter plaatse geraadpleegde en de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een toeslag aangerekend die door de bibliothecaris bepaald wordt. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk, bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.