Het BOA-decreet in Zemst

Het Vlaams decreet BOA of 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen.

Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Hoe gaan we in Zemst aan de slag met het decreet?

  • We gaan samen aan de slag om een visie te bepalen hoe wij het zien en waar we naar toe willen. We geven de doelstellingen en acties een concrete vertaling en lokale invulling. En dat tot 2030.
  • Er zijn interne werkgroepen die dit proces in goede banen leiden.┬á
  • Een uitgebreid en doordacht proces dus om de kinderen in Zemst nog meer speel- en ontwikkelingskansen te bieden.

Momenteel wordt door het BOA-team volop in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn qua buitenschoolse opvang en activiteiten. Verder werden de noden gevraagd bij zowel kinderen als ouders.

Zodra deze fase is afgerond, wordt bekeken in hoeverre aan deze noden kan worden tegemoet gekomen.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie of meewerken aan dit project? Stuur ons dan gerust een mail onderwijs@zemst.be

Meer lezen over het decreet? Het Agentschap Opgroeien verzamelt alle informatie op www.opgroeien.be/boa.