Focusgroep sport

De focusgroep sport is een gemeentelijke adviesgroep die voorstellen doet, advies uitbrengt en mee nadenkt over het sportbeleid van de gemeente Zemst. De Focusgroep sport is gegroeid uit de gemeentelijke Sportraad en bestaat sinds 2021. 

  • Doelstellingen 

De focusgroep sport heeft als opdracht:

- Het bevorderen van een integraal sportbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeenten. 

- Het mee nadenken over het beheer en de inplanting van sportinfrastructuur

- Het mee nadenken over een inclusief en breed sportaanbod voor alle inwoners van de gemeente.


Er zijn +/- 70 sportverenigingen, waaronder zowel competitie- als recreatiesporten, aangesloten bij de algemene vergadering van de focusgroep sport.

 

  • Samenstelling

De focusgroep sport bestaat uit vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesporten en geïnteresseerde inwoners. Iedereen die graag mee het sportbeleid in Zemst vorm geeft is welkom bij de focusgroep sport.

Wil je graag mee nadenken over het sportbeleid in Zemst?
Stel je kandidaat voor de focusgroep via sport@zemst.be of 015 61 88 95