sprite
Gemeente Zemst

Subsidie voor Villa Expo 2017

Subsidie voor Villa Expo 2017

Na een gunstig advies van de Cultuurraad verleende het gemeentebestuur € 600 subsidie aan Villa Clementina voor het project Villa Expo 2017, een internationale kunsttentoonstelling met werken van 45 professionele kunstenaars uit België en elders. Bezoekersinfo vind je hier. Het is tevens de gelegenheid om kennis te maken met de werking van het enige inclusieve kinderdagverblijf in Vlaanderen waar 40 kindjes met en zonder beperking worden opgevangen.

« Terug