sprite
Gemeente Zemst

Zemst vraagt erkenning hagelstorm als natuurramp

Zemst vraagt erkenning hagelstorm als natuurramp

Het gemeentebestuur zal bij de Vlaamse overheid aandringen om de hagelstorm die in de nacht van 19 op 20 juli over Zemst raasde, te erkennen als natuurramp. Zodra de Vlaamse Regering de hagelstorm als ramp erkent, kunnen schadelijders een dossier indienen bij het Rampenfonds

Inwoners mogen schade melden bij het gemeentebestuur: stuur een e-mail aan gemeente@zemst.be met vermelding van je naam, contactgegevens en korte beschrijving van de schade. Je bezorgt de gemeente geen foto’s of andere bewijsstukken (onkostennota’s, offertes, expertiseverslagen, …). Dat doe je pas als je een dossier indient bij het Rampenfonds. Bewaar die bewijsstukken dus goed want een erkenning kan lang op zich laten wachten, soms wel een jaar.

Geleden schade nu niet melden bij de gemeente betekent NIET dat je nadien geen aanvraag bij het Rampenfonds kunt doen. Evenwel: hoe meer schademeldingen de gemeente nu kan noteren, hoe groter de kans op erkenning als ramp. Een lijst van alle ontvangen meldingen wordt immers als bewijsstuk bij de vraag van de gemeente aan de Vlaamse overheid gevoegd.

Zodra het gemeentebestuur op de hoogte is van de erkenning, verwittigen we alle melders en berichten we erover via onze gebruikelijke communicatiekanalen (Zemst Info, website, H@llo Zemst, Facebook, Twitter, …).

Opgelet: het melden van schade bij de gemeente en het vragen van een tussenkomst bij het Rampenfonds staan los van je aangifte bij je verzekeraar!

« Terug