sprite
Gemeente Zemst

Evaluatie proefopstelling Beekstraat, Waenrodehof en Kreupelstraat

Evaluatie proefopstelling Beekstraat, Waenrodehof en Kreupelstraat

Het voorbije najaar werd een proefopstelling met wegversmallingen uitgevoerd in de Beekstraat en Waenrodehof, na meldingen over hoge snelheid. De evaluatie van de proefopstelling gebeurde op basis van verkeerstellingen en van bemerkingen uit de buurt. Vastgesteld werd dat gezien het hoog aantal opritten in de straat, het nauwelijks mogelijk is om wegversmallingen te plaatsen zonder hinderlijk te zijn voor de bewoners. Bovendien is zowel met als zonder wegversmallingen het aantal snelheidsovertredingen zo laag dat harde infrastructurele maatregelen niet aan de orde zijn. Het aantal overtredingen daalde in de situatie met de proefopstelling van 3,1 % naar 1,2 % van het aantal voertuigen. Algemeen wordt aangenomen dat vanaf 10 procent snelheidsovertredingen aanpassingen aan het wegbeeld aan de orde zijn. Om toch ook de laatste overtredingen eruit te halen, heeft het schepencollege beslist om een snelheidsindicator te plaatsen in de Beekstraat. Dit toestel meet continu de snelheid van voorbijgangers, en waarschuwt hen bij te hoge snelheid.
In de Kreupelstraat wordt de proefopstelling ter hoogte van de voetweg uit Waenrodehof wel als definitieve opstelling uitgevoerd. Voor autobestuurders in de Kreupelstraat valt de aanwezigheid van een voetweg immers nog te weinig op. Een voetpaduitstulping op die locatie brengt de voetgangers uit de voetweg beter in zicht, verkort de over te steken wegbreedte en werkt verkeersremmend.
Ondertussen pleegt de gemeente verder overleg met AWV voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de Kreupelstraat aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg.

« Terug